Hướng dẫn đặt hàng trên app Nhập Hàng 365

Nhập Hàng 365 chuyên order & Vận chuyển Trung - Việt

Các bước đặt hàng

Bước 1: Tải app 
Quý khách tải app theo link hướng dẫn sau
Bước 2: Đặt hàng